Wednesday, January 9, 2013

Nguyệt phi tinhNguyệt Phi tinh
Nguyệt phi tinh tính theo công thức sau:

THÁNG
ĐỊA CHI NĂM
Tháng
Địa
Chi
tháng
Tý,
Ngọ,
Mão,
Dậu
Thìn,
Tuất,
Sửu,
Mùi
Dần,
Thân,
Tị,
Hợi
Giêng
Dần
8
5
2
Hai
Mão
7
4
1
Ba
Thìn
6
3
9
Tị
5
2
8
Năm
Ngọ
4
1
7
Sáu
Mùi
3
9
6
Bảy
Thân
2
8
5
Tám
Dậu
1
7
4
Chín
Tuất
9
6
3
Mười
Hợi
8
5
2
Một
7
4
1
Chạp
Sửu
6
3
9
Việc tính phi tinh tháng chỉ phụ thuộc vào địa chi của Năm, không cần tham chiếu hàng Can. Số 5 ký theo nguyên tắc của năm tức là vận lẻ dương ký 2 Khôn, vận chẵn âm ký 8 Cấn.

(còn tiếp)

No comments :

Post a Comment